Rute 3. Destinasjon, Ytterholmen fyr.

Rute 3. Destinasjon, Ytterholmen fyr.

I vinter etter vinter har lysblinkene fra Ytterholmen fyr langt sørvest for Herøy sendt sine lysglimt med 30 sekunders intervaller og varslet skipstrafikken om hvor det er trygt å gå. Det vil bli stoppet opp og fortalt om/guidet på de navngitte plasser underveis, samt ilandstigning med kaffe og fortelling av historien til stedet og lokalene vi vandrer gjennom.