Smittevernplan Seløy Kystferie AS

1. Ved ankomst Seløy Kystferie – bruk hånddesinfeksjon plassert ved inngang før berøring av bekledning med mer.

2. Ta på personlig «buff» over nese og munn – utdeles ved desinfeksjon-stasjon. Buffen skal beholdes på hele turen.

3. Har du symptomer på luftveis-infeksjon eller feber – hold deg hjemme. Du er hjertelig velkommen på tur med oss når formen er bedre.

Interne smittevernsrutiner og tiltak for Seløy Kystferie AS – «DE TI BUD»

1. Hånd-desinfisering skal finnes på tur inn og ut av våre lokaler og omkledningsområder, samt ved betalingsterminal.

2. Personlig buff deles ut til alle passasjerer ved hånd desinfiseringsstasjon – Buff skal straks tas på over nese og munn, og skal holdes på over nese og munn hele turen. Det er viktig at ingen tar seg etter ansiktet mens turen pågår, buff tas av under desinfeksjon av hender etter turen, når tilstrekkelig avstand kan holdes. Videre veiledning blir gitt ved oppmøte.

3. Bekledning utleveres til passasjerer etter utført pkt. 1 og 2.
Bekledning er spraydesinfisert og temperatur behandlet ved 30-35 graders varme.

4. Bekledning tas på og passasjerene holder avstand, til de blir beordret ombord i båtene for sikkerhetsinformasjon og avgang på tur.
Ombord i båtene er vi omgitt av frisk luft, som medfører at vi ikke er så sårbare for «15 minutters eksponering» som vi er innendørs i stillestående luft.
Buff holdes på under hele turen for sikkerhets-skyld og for å unngå dråpesmitte.
Buff beholdes av passasjerer etter turen.

5. På turer / avganger fra andre destinasjoner enn Seløy Kystferie sin base på Seløy, tas passasjerene i mot med hånddesinfisering og utlevering av personlig Buff, som straks tas på, over nese og munn, og beholdes på hele turen.
Fysisk kontakt skal unngås og avstand på 1 m tilstrebes under på og avkledning.

6. Lokaler gjennomgås mellom hver tur, ryddes for eventuelle ting som ikke tilhører driften, og berøringsflater desinfiseres.

7. Ved avsluttet tur, skal berøringspunkter ombord i båtene spray-desinfiseres, båtene ryddes, og klargjøres for neste tur og gruppe.

8. Bekledning etter tur skal spray-desinfiseres og henges inn i rom for temperatur behandling på 30-35 graders varme.

9. Tilbakemeldinger fra gjester tas imot, med tips til bedre rutiner.

10. Smittevernveiledning og regler og råd fra den Kommunale Smittevernsledelse, tas på den største alvor og skal etterleves, for å unngå smittespredning, som kan medføre tilbakeslag og nye runder med Korona-problematikk.

Velkommen!

Seløy Kystferie ønsker alle velkommen til fantastiske safariturer «Ut i Øyan» i år som de 11 foregående sesongene våre. I år har vi satset stort for å oppgradere våre tjenester, og fikk en svært utfordrende tid over oss, som resten av reiselivsnæringen og hele samfunnet forøvrig. Det er derfor ekstremt viktig at vi alle opptrer ansvarsbevisst i disse tider.